PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Đinh Thi Ngọc Bích25-36ThB+
2Đinh Thi Ngọc Bích25-36ThB+
3Phạm Thị Phương5-6TB+