PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM
THỰC ĐƠN CỦA MẪU GIÁO
Thực đơn của Nhà trẻ
Năm học:
 • THÁNG 3 - TUẦN 1
  TUẦN 1
  THÁNG 3 - TUẦN 2
  TUẦN 2
  THÁNG 3 - TUẦN 3
  TUẦN 3
  THÁNG 3 - TUẦN 4
  TUẦN 4